logo Roczniak Expert

PRZEGLĄDY

#

Wykonujemy przegląd rejestracyjny dla każdego auta!

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie wykonywania badań technicznych wszystkich rodzajów pojazdów. Staramy się, aby nasza oferta spełniania potrzeby każdego Klienta – dlatego dodatkowo otrzymasz możliwość bezpłatnego sprawdzenia stanu technicznego swojego pojazdu przez cały okres ważności badania. Dysponujemy nowoczesną salą wyspecjalizowaną w najlepsze urządzenia diagnostyczne. Nasz zespół to profesjonalni mechanicy, którzy fachowo i rzetelnie wykonują każde badanie – w przypadku jakichkolwiek pytań są do Twojej dyspozycji.

Jakie badania techniczne możesz zrealizować w naszej stacji diagnostycznej?
Wykonujemy okresowe badania techniczne samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, autobusów, motocykli, motorowerów, ciągników siodłowych i balastowych, ciągników rolniczych, przyczep, naczep, samochodów specjalnych, uprzywilejowanych, taksówek, do nauki jazdy lub egzaminowania, oraz pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych.

W naszej ofercie znajdziesz badania:
  • przeprowadzane przed pierwszą rejestracją,
  • dodatkowe,
  • pojazdów skierowanych do badań przez organ kontroli ruchu drogowego np.: pojazdów, które doznały wypadku, po zmianach stanu faktycznego wymagającego modyfikacji danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy, pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia niezbędnych do rejestracji danych oraz spełniających warunki techniczne dla VAT.

Wykonujemy również:
  • numery nadwozia
  • numery podwozia
  • tabliczki zastępcze
W jakich odstępach czasu należy wykonywać badanie techniczne auta osobowego do 3.5 T?
Pierwsze badanie techniczne powinno zostać wykonane po trzech latach od zakupu nowego pojazdu, kolejne po upływie dwóch lat – trzecie i każde następne w ciągu dwunastu miesięcy od ostatniej wizyty w stacji diagnostycznej.
Jeżeli w samochodzie zainstalowano instalację LPG lub samochód służy do komercyjnego przewozu ludzi, np. jako taksówka – to wówczas badania techniczne wykonujemy co roku.

Pamiętaj, że samochód może być skierowany (przez policję, wydział komunikacji lub zakład ubezpieczeniowy) do wykonania badania technicznego jeszcze przed terminem wskazanym w dowodzie rejestracyjnym.

 

Ile kosztuje przegląd techniczny samochodu?

Opłaty za okresowe badania techniczne są cenami ustawowymi i obowiązują we wszystkich stacjach kontroli pojazdów.
Zapraszamy! Odwiedź nasz serwis, a do każdego przeglądu samochodu otrzymasz prezent gratis!


CENNIK:
 

Lp. Wyszczególnienie Wymagane badanie podstawowe Cena PLN brutto
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy   62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1   98,00
1.3 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.   40,00
1.4 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.   78,00
1.5 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) TAK 85,00
1.6 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)   42,00
1.7 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) TAK 50,00
1.8 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) TAK 63,00
1.9 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)   48,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców   20,00
2.2 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania   14,00
2.3 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu   20,00
2.4 toksyczności spalin   14,00
2.5 poziomu hałasu   20,00
2.6 geometrii kół jednej osi   36,00
2.7 działania amortyzatorów jednej osi   14,00
2.8 wszystkich innych usterek łącznie   20,00
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1 motocykl,motorower, ciągnik rolniczy   116,00
3.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.   169,00
3.3 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.   92,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2   20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)   94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym   51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2   20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)   94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)   42,00
6.2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) TAK 50,00
6.3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) TAK 85,00
6.4 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)   48,00
6.5 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne)   82,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1   35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3   21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3   48,00
7.4 ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.   51,00

Uwagi:

  1. Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym 'przystosowany do ciągnięcia przyczepy' lub 'HAK' opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
  2. W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowebadanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
  3. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

Firma wystawia faktury VAT

Zapraszamy na przegląd samochodu do EXPERT Roczniak w Tarnowie !

Formularz zgłoszeniowy - przegląd OC

100%
Weryfikacja sms

Aby dokończyć proces przyjmowania zgłoszenia, prosimy o przepisanie kodu który właśnie otrzymałeś sms na wskazany numer telefonu.

Podałeś błędny kod autoryzacyjny.
Formularz został zapisany. Trwa przeładowywanie strony...Przypomnienie o terminie przeglądu rejestracyjnego

Wypełniając formularz wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Expert Roczniak z siedzibą w Tarnowie, jako administratora, danych osobowych przekazanych w Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Polityce ochrony prywatności Expert Roczniak.